AAL Forum (24-26 Wrzesień)

Program PaeLife weźmie udział w AAL Forum 2013, które będzie miało miejsce w Nörrkoping, w Szwecji, między 24 a 26 września. Odbywające się co roku forum AAL jest doskonałą okazją do spotkania członków europejskiej wspólnoty AAL oraz dyskusji nad udoskonaleniem AAL Joint Programme, jak również do debaty nad zaadoptowaniem rozwiązań AAL do rynku.
Program PaeLife przedstawiany będzie w dwóch sesjach: sesji A2: (Wpływ teleinformatyki opartej na interakcjach społecznych na jakość życia osób starszych) i sesji A3 (Udział w społeczeństwie internetowym).

Wrzesień 13, 2013 at 1:45 pm Dodaj komentarz

Spotkanie w Warszawie (11-12 Lipiec)

Czwarte spotkanie konsorcjum realizującego project PaeLife odbyło się między 11 a 12 lipca. Spotkanie to, zorganizowane przez Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy, miało miejsce w pięknej stolicy Polski, Warszawie. Wzięli w nim udział wszyscy partnerzy projektu. Podczas spotkania partnerzy omówili obecny status projektu, osiągnięte dotychczas rezultaty oraz przyszłe kroki. Zostały podjęte ważne decyzje. Więcej szczegółów dotyczących naszych osiągnięć możecie znaleźć w naszym najnowszym newsletterze. Zachęcamy do jego lektury. Nasze newslettery dostępne są we wszystkich oficjalnych językach projektu (Polskim, Angielskim, Węgierskim, Francuskim i Portugalskim). Znajdziecie je tutaj.

IMGP6851

Sierpień 26, 2013 at 3:58 pm Dodaj komentarz

PaeLife Mid-term review (25 Marca)

25 marca 2013 r. w Lizbonie – w siedzibie Microsoft Portugalia, w połowie realizacji projektu, odbyło się spotkanie PaeLife. Na spotkaniu, prowadzonym przez komisję AAL Joint Programme  i dwóch zewnętrznych ekspertów, których zadaniem była ocena postępu prac, obecni byli wszyscy partnerzy projektu. Podczas tego spotkania Komisja Europejska zapoznała z rezultatami całorocznych działań w obrębie projektu PaeLife. Zaprezentowano też wstępne rozwiązania technologiczne systemu PaeLife, które obrazują aktualny status zaawansowania prac nad produktem. Ogólna ewaluacja projektu przebiegła pozytywnie. Komisja Europejska poleciła uwzględnienie w dalszym okresie przekazanych przez nią uwag. Multimodalny i wielojęzyczny interfejs urządzenia typu HCI, zaprojektowany przez PaeLife dla osób starszych został określony jako interesujący i innowacyjny.

PaeLife Mid-term review

Maj 22, 2013 at 2:28 pm Dodaj komentarz

Spotkanie w Paryżu (14-15 Lutego)

W dniach 15 i 16 lutego odbyło się trzecie spotkanie konsorcjum skupionego wokół projektu Paelife . Spotkanie miało miejsce w Paryżu, w Malakoff, a gospodarzem spotkania był Genigraph (Groupe Genitech). Podczas spotkania, w którym wzięli udział wszyscy partnerzy projektu, dyskutowano obecny status prac, w tym wyniki , jakie dotychczas uzyskano. Podjęto również istotne decyzje dotyczące usług, jakie ma świadczyć platforma oraz końcowego produktu (osobistego asystenta osoby starszej). Podjęto również rozmowy o potencjalnym dostawcy i producencie urządzenia. Więcej informacji dotyczących rezultatów prac nad projektem zostanie przekazanych w następnym biuletynie. Zapraszamy do lektury. Nasze newslettery dostępne są w oficjalnych językach projektu (angielskim, polskim, węgierskim, francuskim i portugalskim) pod adresem.

Marzec 7, 2013 at 1:01 pm Dodaj komentarz

Spotkanie w Budapeszcie 12-13 lipca

W ostatnim spotkaniu konsorcjum PaeLife, zorganizowanym na Uniwersytecie Techniczno-Ekonomicznym w Budapeszcie (BME) między 12 a 13 lipca, wzięli udział wszyscy partnerzy projektu. Podczas spotkania przedstawiono obecny status projektu, w tym osiągnięte dotychczas cele i rezultaty, planowane na przyszłość działania oraz kolejne etapy rozwoju projektu PaeLife.

Sierpień 23, 2012 at 2:49 pm Dodaj komentarz

Start PaeLife

Oficjalne rozpoczęcie wspólnego projektu PaeLife miało miejsce 28 lutego 2012 w Lizbonie przy INESC-ID. Właśnie tam omówione zostały początkowe wizje projektu PaeLife. Tam również powstał plan działań na pierwszych kilka miesięcy pracy.

Sierpień 23, 2012 at 2:47 pm Dodaj komentarz

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych

Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej, mająca na celu pomoc osobom starszym w aktywnym uczestniczeniu w życiu społecznym i zachęcenie ich do zdrowego trybu życia. Unia Europejska doświadcza obecnie znaczącego starzenia się poszczególnych społeczeństw, co stanowi poważne wyzwanie dla utrzymania równowagi finansów publicznych. Propozycja wprowadzenia Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych miała stworzyć ramy prac nad odniesieniem świadomości procesu starzenia się społeczeństw, rozpoznaniem i rozprzestrzenianiem dobrych praktyk, a co najważniejsze, miała na celu zachęcenie polityków i decydentów na wszystkich szczeblach do promowania aktywności wśród osób starszych.  Więcej informacji na temat prowadzonych inicjatyw można znaleźć pod adresem: 

Sierpień 23, 2012 at 2:46 pm Dodaj komentarz


Twitter